Organizacja roku

Organizacja roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych

 

SEMESTR ZIMOWY

1.10.2013 - 23.02.2014

zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym

1.10.2013 - 30.10.2013
4.11.2013 - 22.12.2013
7.01.2014 - 3.02.2014

uroczysta inauguracja roku akademickiego
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych-obowiązkowy udział studentów
i pracowników w uroczystości
)

14.10.2013

ferie zimowe

23.12.2013 - 6.01.2014

zimowa sesja egzaminacyjna

4.02.2014 - 11.02.2014

przerwa międzysemestralna

12.02.2014 - 23.02.2014

poprawkowa sesja egzaminacyjna

17.02.2014 - 23.02.2014

SEMESTR LETNI

24.02.2014 - 29.06.2014

zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim

24.02.2014 - 16.04.2014
24.04.2014 - 13.06.2014

ferie wiosenne

17.04.2014 - 22.04.2014

Święto Uczelni
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych-obowiązkowy udział studentów
i pracowników w uroczystości
)

9.05.2014

letnia sesja egzaminacyjna

16.06.2014 - 29.06.2014

wakacje letnie 
(w tym praktyki przewidziane w programie studiów)

30.06.2014 - 30.09.2014

poprawkowa sesja egzaminacyjna

12.09.2014 - 21.09.2014